Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Satış Danışmanı - Yalova Özdilek Avm

ATASAY KUYUMCULUK SAN.VE TİC.A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Yalova
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Pazarlama

Pazarlama

Başvuru Sayısı

230 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

230 başvuru

Departman

Pazarlama

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • En az lise mezunu,
  • Kuyumculuk sektöründe en az 2 yıl deneyimli,
  • Müşteri beklentilerini iyi algılayarak, sürekli müşteri memnuniyetini sağlayacak,
  • Diksiyonu düzgün, akıcı konuşabilen,
  • Dış görünümüne önem veren,
  • Takım çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli,
  • Ms Office programlarını etkin olarak kullanabilen,
İŞ TANIMI

Yalova'da bulunan Özdilek Avm içerisindeki bayii mağazamızda " Satış Danışmanı" olarak çalışacak takım arkadaşları arıyoruz.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Satış Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Danışmanı Satış Danışmanı Maaşları Satış Danışmanı Nasıl Olunur? Satış Danışmanı Nedir? Satış Danışmanı İş İlanları
ATASAY KUYUMCULUK SAN.VE TİC.A.Ş.

Değerli Madenler ve Mamülleri / Kuyumculuk

Şirketin Aydınlatma Metni

ATASAY KVKK Bilgilendirme Formuİşçi Adı Soyadı : Görevi :Baba Adı :Doğum Yeri ve Tarihi :İkamet Adresi/ GSM :1. Veri Sorumlusunun KimliğiYenibosna Merkez Mah. Sedir Sok. No:7 Bahçelievler-İstanbul/Türkiye adresinde faaliyet gösteren Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. (bundan sonra “ATASAY” olarak anılacaktır.) veri sorumlusudur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.ATASAY Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. (ATASAY) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.2. İşlenecek Kişisel Verilerİş sözleşmeniz dahilinde işe girişinizden itibaren iş başvuru formunda ve personel özlük dosyanızda yer alan, özel nitelikli verileriniz de dahil olmak üzere (Sağlık raporu, adli sicil kaydı,) bilgileriniz “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir. 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki SebebiATASAY, iş başvurumun değerlendirilmesi ve referans kontrolü amacı ile başvuru esnasında vermiş olduğum her türlü kişisel bilgilerimi; başta 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş-kur Bölge Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar v.b.) yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerinin ve hizmet akdinin ifası amacı ile Kişisel Verilerinizi işlemektedir. 4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere ve Yurt Dışına AktarımıATASAY, söz konusu kişisel verilerinizi KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla işveren olarak, yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, dolaylı veya doğrudan yurtiçi veya yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, ATASAY tarafından hizmet, destek ve danışmanlık alınan veya işbirliği yapılan ya da proje, program ve finansman ortağı olunan yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası, kamu kurumu ve özel kurum ve kuruluşlar ile şirketler ve sair 3. Kişi ya da diğer otoriteler ile paylaşabilecektir. Böyle bir durumda ATASAY, Kişisel Veriler korumak için uygun mekanizmaları oluşturmuştur. Verilerin aktarıldığı ülkeler veya uygulanan veri aktarma mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için atasay@ hs01.kep.tr adresi ile irtibata geçilebilecektir.5. Kişisel Verilerin Güvenliği ve Saklanması Her halükârda, Kişisel Verilerinize yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla ve sadece ATASAY’ da görevli olan personel erişecektir.Kişisel verilerinizin, iş sözleşmenizin devamı süresince ve iş akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmak durumunda olduğu ve belirlenen süre sonunda ise otomatik olarak anonimleştirileceğini bildiririz.Tarafınıza, ATASAY tarafından size tahsis edilmiş / edilecek olan bilgisayar, cep telefonu, tablet bilgisayar, kurumsal e-mail ve diğer haberleşme unsurları ile tahsis edilmesi halinde motorlu taşıtlar gibi ekipmanlar yalnızca şirket işleri için tahsis edilecektir. ATASAY tarafından size tahsis edilmiş / edilecek olan bilgisayar, cep telefonu, tablet bilgisayar, kurumsal e-mail ve diğer haberleşme unsurları ile tahsis edilmesi halinde motorlu taşıtların dolaşım / güzergah izleri ATASAY tarafından düzenli veya düzensiz olarak izlenebileceğini, kayıt altına alınabileceğini ve içeriklerinin incelenebileceğini, bu unsurların yalnızca ATASAY ile tarafınız arasındaki iş ilişkisi çerçevesinde kullanılması gerektiğini, herhangi bir kişisel verinizi veya kişisel işlerinizi tarafınıza tahsis edilmiş bilgisayar, cep telefonu, tablet bilgisayar, kurumsal e-mail ve diğer haberleşme unsurları üzerinden bulundurmamanız / gerçekleştirmemeniz gerektiğini, bulundurmanız halinde bu bilgilerin ATASAY’ a ait kabul edileceğini, tahsis edilmesi halinde motorlu taşıtları kişisel amaçlarla kullanmamanız gerektiğini bildiririz. 6. Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin haklarATASAY’a müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca; (i) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel Verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, (v) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme (vi) Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) Kişisel Verilerinizin talebiniz üzerine düzeltilmesi veya güncellenmesi ya da talebiniz üzerine silinmesi halinde bunun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (viii) işlenecek Kişisel Verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonuç ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve (ix) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. Herhangi bir zamanda, Kanuni zorunluluk dışında işlenen kişisel verilerinizin işleme haklarından vazgeçebilir, diğer tüm kişisel verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirsiniz. KVKK anlamında kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz için, Yenibosna Merkez Mah. Sedir Sok. No:7 Bahçelievler/İstanbul adresine şahsen, noter vasıtasıyla tebligat veya kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla başvuru yapabileceğim tarafıma bildirilmiştir.Kişisel Verilerimin ilgili mevzuata ya da verdiğim işbu rızaya aykırı kullanılması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet etme hakkım olduğu bilgisi de tarafıma verilmiştir.Bu rızayı imzalamayı reddederek, Kişisel Verilerimin bu amaçlarla işlenmesine itiraz etme hakkımın bulunduğu bilgisi tarafıma verilmiştir.Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Beyanı ATASAY Kişisel Verileri Bilgilendirme Formunu okuyup, anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerim dahil kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili Kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, vermiş olduğum referansların kontrolü için bildirdiğim kişilerle irtibata geçilmesi, önceki işverenimden iş sözleşmemin sona ermesi, performans ve davranışlara ilişkin her türlü belge ve bilginin temin edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ATASAY’ın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, ATASAY ve/veya ATASAY ortakları ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak aydınlatılmış olduğumu ve bu kapsam ile sınırlı olarak özel nitelikli kişisel verilerim dahil kişisel verilerimin işlenmesine itiraz etme hakkımın bulunduğu bilgisi ve serbest iradem ile onay veriyorum/ vermiyorum.

Detaylı Bilgi

Satış Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Danışmanı Satış Danışmanı Maaşları Satış Danışmanı Nasıl Olunur? Satış Danışmanı Nedir? Satış Danışmanı İş İlanları