Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Yalova(Çiftlikköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Depo / Antrepo

Depo / Antrepo

Başvuru Sayısı

136 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

136 başvuru

Departman

Depo / Antrepo

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ŞİRKET VE POZİSYON BİLGİLERİ

APEC Çelik soğuk şekilledirilmiş galvanize çelik ile üretilen yapılarda mühendislik ve üretim kapasitesi olarak Türkiye ve Avrupa’daki lider firmalardan biridir. 

Yalova, Taşköprü fabrikamızda çalışmak üzere "Depo ve Stok Sorumlusu" arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER 

 • İnşaat, çelik konstrüksiyon ve modüler yapılar ile prefabrik sektörü malzeme kalemlerini tanıyan 
 • Depo ve Mal Kabul süreçlerine hakim,
 • MS Office ve Mikro benzeri programları kullanabilen,
 • İrsaliye kayıt etme, stok kartı, stok yönetimi, stok kontrolü, depo sayımı, süreçlerinide çalışmış,
 • Yoğun iş temposunda sistemli çalışabilen, iletişimi kuvvetli, dikkatli ve titiz
 • Raporlama becerileri gelişmiş ve takım çalışmasına uyumlu,
 • Karar alma ve uygulama yeteneği gelişmiş, sonuç odaklı, takipçi ve göreviyle ilgili detaylara hakim,
 • B sınıfı ehliyete sahip ve aktif kullanabilen,


İŞ TANIMI

 • Depoya getirilen malzemeyi irsaliyeye göre ve kalite kontrollerine uygun teslim almak, 
 • Teslim alınan malzemeyi depoda uygun yere yerleştirmek ve zarar görmeyecek şekilde muhafazasını sağlamak
 • Depo ve ürün stok kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
 • Giriş ve Çıkış irsaliyelerinin hazırlanması,
 • Toplanan ürünlerin sevk edilecek duruma getirilmesi, ilgililere tesliminin sağlaması ve takibi
 • Çıkarılan sevk listelerine uygun hareket etmek,
 • Depoların tüm düzeninin ve işleyişinin sağlanması,
 • Teslimat, stok, ve tüm süreçlerin takip edilmesi,İade edilecek ürünlerin 
 • Satınalma ile koordineli bir şekilde ürün iadesinin gerçekleştirilmesi,
 • Yıl sonunda  depo sayımının yapılmasını sağlamak ve takip etmek, gerekiyorsa ara sayımların yapılmasını sağlamak,
 • Kurulmakta olan depo düzen ve sistemine görüş ve önerileriyle destek olmak
 • Kendi bölümü ile ilgili, işleyişi olumsuz yönde engellemesi olası tüm uygunsuzlukları amirine zamanında haber vermek.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Depo ve Stok Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo ve Stok Sorumlusu İş İlanları
APEC ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Üretim / Endüstriyel Ürünler / Çelik Montaj İmalat 1+

Şirketin Aydınlatma Metni

APEC ÇELİK YAPI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;* Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,* Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,* Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,* İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,* İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,* Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,* Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılmasıve/veya* Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır. Kişisel Verilerin aktarılması;Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;* Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,* Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,* Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,* Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,* Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;* İşlenip işlenmediğini öğrenme,* İşlenmişse bilgi talep etme,* İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,* Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,* Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,* KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,* Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,* Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,* Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya apec@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Depo ve Stok Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Depo ve Stok Sorumlusu İş İlanları